referenser

Image

Ett komplett måleriföretag!


RB 30

Image

Typ av projekt: Totalrenovering av kulturhistoriskt värdefull bostadsfastighet med 26 st. lägenheter.

Byggherre: SL Generalentreprenör: BTH Bygg AB

Kv Oxen - Större, Salén Huset

Image

Typ av projekt: Om och tillbyggnad av kontorslokaler samt utbyggnad av galleria till Stockholm Mood.

Byggherre: AMF Pension Generalentreprenör: Skanska

bjursätravägen

Image

Typ av projekt: Underhåll av allt tänkbart inom måleri inklusive dekorationsmålning i alla tänkbara kulörer.

Byggherre: Stockholmshem

trapphusmålningar

Image

Typ av projekt: Vi har stor erfarenhet av trapphusmålning i bostadsfastigheter där vi i samråd med beställaren har upprättat färgbeskrivning.

Byggherre: Stockholmshem

kv flundran, nr 10

Franska Ambassaden Image

Typ av projekt: En verklig utmaning! Här var kravet från våra beställare att "målnings-arbetet skall utföras till högsta standard". Målningsmaterialet köpte vi direkt från Frankrike. Många ytor är uppspacklade med en fransk marmorimitation, Stucco enduit spatulé.

Byggherre: Ministere des Affaires Estrangeres, Paris Totalentreprenör: Peab Öst AB

runda trapphuset

LM ERICSSONS huvudfabrik i Hägersten Image

Typ av projekt: In och utvänding helrenovering av ytskikt och fasader samt fönsterrenovering.

Byggherre: LM Ericsson Fastigheter AB Generalentreprenör: Målerimetoder AB

Historia: LM Ericssons fabrik på Telefonplan i Hägersten byggdes 1938-40 och är av stort kulturhistoriskt värde för sin tidstypiska arkitektur.

Från Ericsson Fastigheter AB finns ett stort intresse av att bevara och återställa byggnaderna i ursprungligt skick.På fönsterbågar och fönster-karmar har vi tagit bort all befintlig färg och kittpå både ut, mellan och insida före ommålning. Yttre glasrutan har bytts ut och nya tätningslister har monterats. Alla befintliga fönsterbeslag har förnicklats.

Nu har trapphuset och fönstren samma utseende och kvalitet som när det var nybyggt omkring 1940.


kv vildmannen, nr 7

JACOBSBERGSGATAN 6, STOCKHOLM Image

Typ av projekt: Helrenovering och ombyggnad av fastigheten som är byggd i slutet av 1800-talet.

I gathusets trapphus har vi i samråd med byggherren och Stadsmuseum utfört en restaurering för att återställa ytorna i originalskick. Väggarna har marmorerats i många olika marmorimitationer och snickerierna har ådrats i mahogny.


kv växthuset

Image

Typ av projekt: Nybyggnad av skola.

Ett ekologiskt byggnadsprojekt där endast beprövade byggnadsmaterial och tekniker fick användas. De flesta byggnadsdelarna har vi målat på plats med äkta linoljefärg, emulsionsfärg och slamfärg

Byggherre: Tyresö kommun Generalentreprenad: Värmdö Byggentreprenader AB

kv sockerbetan, nr 1

Image

Typ av projekt: Helrenovering av 167 st. lägenheter.

Vi har här målat 167 st. lägenheter, 5 st. trapphus, lokaler och källarutrymmen. Som underlag för upphandling och utförande gällde Målaremästarnas Riksförenings "Referensytor Måleri"

Byggherre: AMF Sjukförsäkrings AB Totalentreprenör: Östbergs Bygg & Monterings AB

drottninggatan 2

Image

Typ av projekt: Fönsterrenovering i kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Byggherre: Ratos

Copyright © Målerimetoder AB